Skip to main content Door naar footer

De vraag naar zonnepanelen is sterk afgenomen sinds de zomer

28-11-2023

Nieuws

De interesse in zonnepanelen is sinds de zomer afgenomen als gevolg van onzekerheid omtrent de terugverdientijd.

De vraag naar zonnepanelen is sterk afgenomen sinds de zomer, voornamelijk als gevolg van onzekerheid over de terugverdientijd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de omzet voor installateurs, wat resulteert in een toename van het aantal faillissementen. In vergelijking met het voorgaande jaar, dat juist een bloeiperiode kende en veel nieuwe bedrijven aantrok, bevindt de zonnepanelenmarkt zich nu in een abrupte neergang.

Installateurs ondervinden de gevolgen van de verminderde vraag naar zonnepanelen. Volgens onderzoek van het FD en Company.info zijn er dit jaar al minstens 25 bedrijven in de zonnepanelenbranche failliet gegaan, waarvan het merendeel in de afgelopen maanden. Dit vormt een scherpe ommekeer in een markt die de afgelopen jaren juist explosieve groei heeft doorgemaakt.

Er is sprake van omzetdalingen tot wel 90%, zzp'ers die smeken om werk bij grotere branchegenoten, en voorraden zonnepanelen die niet meer verkocht kunnen worden. De problemen hebben geleid tot een snelle toename van bedrijven die sinds de zomer omvallen. Ook het aantal achterstallige of uitblijvende betalingen groeit snel, zoals opgemerkt door kredietverzekeraar Atradius. Insolventieregisters laten zien dat dit jaar al 25 zonne-energiebedrijven zijn omgevallen, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Het daadwerkelijke aantal faillissementen kan echter hoger liggen, gezien de uitdagingen bij het verkrijgen van een volledig beeld uit het register. Bovendien zijn er veel zzp'ers die stoppen als zonne-installateur zonder faillissement aan te vragen.

De vraag is sterk afgenomen

De scherpe daling in de vraag wordt voornamelijk toegeschreven aan negatieve media-aandacht en onzekerheid over de voortzetting van de salderingsregeling. Daarnaast hebben recente berichten over nieuwe kosten voor het terugleveren van stroom door klanten van energieleverancier Vandebron bijgedragen aan terughoudendheid bij potentiële zonnepaneelkopers.

Jan de Jong van Free Sun Solar in Friesland heeft de markt deze zomer zien instorten. Hij merkte op dat klanten die in januari interesse toonden, pas 10 maanden later konden worden geholpen. De sector benadrukt echter dat de wachtlijsten nu zijn verdwenen en dat de terugverdientijd van zonnepanelen nog steeds aantrekkelijk is.

Recordjaar

Dit vormt een schril contrast met het topjaar 2022, waarin installateurs overweldigd werden door de vraag. Het aantrekken van nieuwe klanten was destijds zo sterk dat de omzet van drie jaar in één tot anderhalf jaar werd behaald. Nu blijven de panelen ongebruikt op de kade van de Rotterdamse haven staan.

ZZP'ers in moeilijkheden

De groei van vorig jaar trok een groot aantal nieuwe bedrijven en zzp'ers aan. Het aantal installateurs van zonnepanelen bij de Kamer van Koophandel is gestegen van ruim 4757 in het begin van 2022 naar 8705. Deze nieuwkomers lijken nu als eerste te lijden onder de huidige neergang, vooral omdat ze weinig financiële reserves hebben en vaak onervaren zijn op het gebied van verkoop en marketing. Bedrijven zoals Elda Solar uit het Gelderse Wijchen worden nu geconfronteerd met faillissementen, mede veroorzaakt door geannuleerde opdrachten en een gebrek aan reserves om moeilijke tijden te doorstaan.

Bron: FD - Richard Smit | Eva Rooijers - Maandag 27 november 2023

https://fd.nl/bedrijfsleven/1497274/bankroeten-in-zonnepanelenbranche-lopen-op-na-gekte

 

Terug naar overzicht