Skip to main content Door naar footer

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen?

Zodra een SGZE aangesloten bedrijf een overeenkomst met een klant heeft gesloten wordt het systeem aangemeld bij de stichting. De klant ontvangt per email een certificaat dat het systeem is aangemeld. De aanbetaling (met maximum van 30% van het factuurbedrag of een maximum van € 3.000,-) is gedekt bij een onverhoopt faillissement van de leverancier. Ook na plaatsing of levering geldt de garantie. Alle fabrieksgaranties worden door de stichting afgehandeld, ook als de leverancier onverhoopt niet meer bestaat.

Zodra een garantie afhandeling noodzakelijk is wordt deze doorgestuurd naar een bij de stichting aangesloten bedrijf. Ingeval van een aanbetaling wordt de installatie opnieuw opgenomen en opgeleverd, de klant is alleen de restbetaling nog verschuldigd aan de plaatsende leverancier. Deze leverancier op haar beurt wordt door de stichting gecompenseerd voor de niet ontvangen aanbetaling. Ook in geval van een faillissement van een leverancier worden de overige aangesloten deelnemers ingezet om de belangen van de klant te behartigen.

Alle aangesloten leden dragen per aangemeld systeem een bedrag per geïnstalleerde WattPiek af aan de stichting en stellen daarmee een borg voor calamiteiten. Het is in het belang van de stichting om alleen die leveranciers toe te laten die voldoende solide zijn om in geval van een calamiteit de geboden garanties te kunnen waarborgen.

De garantie kost de klant niets, er wordt niets extra in rekening gebracht. De leverancier draagt per systeem en per Wattpiek een bedrag af aan de stichting. Zodra de klant een certificaat heeft ontvangen weet deze dat het systeem is aangemeld en dat de kosten door de leverancier zijn voldaan. 

Ja, de bedrijven die willen toetreden dienen echter wel aan een fors aantal eisen te voldoen. Zoals: minimaal 50 systemen geplaatst hebben, goede financiele verslaglegging, aandacht voor veilig werken en aantoonbare ervaring. Bent u een bedrijf dat graag wil toetreden dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur door een aanvraag in te dienen om deelnemer te worden. het bestuur zal contact met u opnemen en samen met u de inschrijvings- en aanmeldingsprocedure doorlopen.

Deelnemers hoeven het faillissement niet op de vangen. De stichting heeft inmiddels voldoende vermogen om een faillissement op te vangen. De klant is de aanbetaling niet kwijt en er is zeker geen sprake van een domino effect.

Iedere professionele leverancier kan zich aanmelden bij de SGZE mits deze aan de voorwaarden voldoet.

  • Minimaal 50 systemen geplaatst (er moet wel sprake zijn van ervaring);
  • Bereid zijn de entree fee te betalen (kan ook per provincie waarin men werkzaam is);
  • Winst hebben gemaakt in het boekjaar voorafgaand aan toetreding;
  • Er mogen geen aanwijzingen zijn voor financiele problemen;
  • De gevraagde referenties moeten een positief oordeel geven over het potentiele lid.

Overigens is het een feit dat de aangesloten deelnemers een behoorlijk deel van de markt voor geplaatste systemen voor hun rekening nemen (stand oktober 2022: ruim 119.000 systemen sinds oprichting in september 2014)

Enkele installateurs stellen op hun site uitdrukkelijk dat er geen sprake van risico is bij ze en dat ze het te “duur” vinden.
Op zich begrijpelijk maar voor een consument wordt het pas echt “duur” als de partij toch ophoudt te bestaan.

U kunt zich afvragen (en ze die vraag wellicht ook stellen) of de kosten voor de SGZE (die niet zo hoog zijn als een enkele keer gesteld wordt) niet op te brengen zijn. Dat zou immers een signaal moeten zijn dat er met (te) dunne marges wordt gewerkt en dat is nou niet direct een indicator voor een lang bestaan.