Skip to main content Door naar footer

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Zodra een SGZE aangesloten bedrijf een overeenkomst met u als klant heeft gesloten wordt uw systeem aangemeld bij de stichting. U als klant ontvangt per email een certificaat dat uw systeem is aangemeld. Uw aanbetaling (met maximum van 30% van het aankoopbedrag of een maximum van € 3.000,-) is gedekt bij een onverhoopt faillissement van uw leverancier. Ook na plaatsing of levering geldt de garantie. Alle fabrieksgaranties worden door de stichting afgehandeld, ook als uw leverancier onverhoopt niet meer bestaat.

Zodra een garantie afhandeling noodzakelijk is wordt deze doorgestuurd naar een bij de stichting aangesloten bedrijf. Ingeval van een aanbetaling wordt de installatie opnieuw opgenomen en opgeleverd, u bent alleen de restbetaling nog verschuldigd aan de plaatsende leverancier. Deze leverancier op haar beurt wordt door de stichting gecompenseerd voor de niet ontvangen aanbetaling. Ook in geval van een faillissement van een leverancier worden de overige aangesloten deelnemers ingezet om uw belangen te behartigen.

Alle aangesloten leden dragen per aangemeld systeem een bedrag per geïnstalleerde WattPiek af aan de stichting en stellen daarmee een borg voor calamiteiten. Het is in het belang van de stichting om alleen die leveranciers toe te laten die voldoende solide zijn om in geval van een calamiteit de geboden garanties te kunnen waarborgen.

Dit kunt u controleren op de site, die wordt immers wekelijks bijgewerkt. Alleen aangesloten bedrijven staan met logo en naam op de website van de stichting. Mocht u twijfelen kunt u altijd een email sturen naar info@sgze.nl en we zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Zodra uw systeem is aangemeld door een leverancier ontvangt u een email met daarin een certificaat waarop de details van uw systeem zijn genoteerd. Mocht de leverancier een wijziging aanbrengen in de registratie ontvangt u automatisch een aangepast certificaat. Alleen certificaten die u ontvangt van de stichting zijn geldig. Mocht u vragen hebben over uw certificaat dan kunt u contact opnemen met uw leverancier. Wees er echter zeker van dat u een geldig certificaat in uw bezit heeft alvorens u een aanbetaling doet aan uw leverancier. U kunt het certificaat opvragen via Deze pagina U ontvangt dan een certificaat in het geval u bent aangemeld of een email waarin staat dat u niet bent aangemeld door uw leverancier. Neem contact op met uw leverancier om te zorgen dat deze de aanmelding correct verwerkt alvorens een betaling te doen. 

De garantie kost u als klant niets, er wordt niets extra in rekening gebracht. De leverancier draagt per systeem en per Wattpiek een bedrag af aan de stichting. Zodra u uw certificaat heeft ontvangen weet u dat uw systeem is aangemeld en dat de kosten door de leverancier zijn voldaan. Gemak en zekerheid voor u.

Ja, de bedrijven die willen toetreden dienen echter wel aan een fors aantal eisen te voldoen. Zoals: minimaal 50 systemen geplaatst hebben, goede financiele verslaglegging, aandacht voor veilig werken en aantoonbare ervaring.

Stuur een email naar info@sgze.nl met daarin uw certificaat (en/of het certificaat kenmerk) als bijlage en een omschrijving van uw klacht. Belangrijk is dat u eerst contact met uw leverancier opneemt en hem de kans geeft de klacht naar tevredenheid op te lossen. Pas als u daar niet naar voldoening geholpen wordt nemen wij uw klacht graag in behandeling. Na verzending van de klacht ontvangt u van de stichting een bevestiging en daarin een termijn waarop u een eerste reactie kunt verwachten. De geschillencommisie komt maandelijks bij elkaar om eventuele klachten door te nemen.

Iedere leverancier doorloopt een proces waarin de aanmelding wordt geregeld, niet alleen wordt gekeken naar professionaliteit, kwaliteit van installatie en levering maar ook de mate van financiële stabiliteit en ervaring. Voordat een leverancier het logo van SGZE mag voeren is dit proces doorlopen en is de borg door de leverancier gestort. Neem bij twijfel contact met ons op en wij zullen op onze beurt deze leverancier aanspreken op onjuist gebruik van het logo van de stichting.

Deelnemers hoeven het faillissement niet op de vangen. De stichting heeft inmiddels voldoende vermogen om een faillissement op te vangen. U bent uw aanbetaling niet kwijt en er is zeker geen sprake van een domino effect. Mocht een adviseur u dat desondanks toch vertellen dan mag hij of zij altijd even contact opnemen zodat we de regels nogmaals duidelijk kunnen uitleggen.

Iedere professionele leverancier kan zich aanmelden bij de SGZE mits deze aan de voorwaarden voldoet.

  • Minimaal 50 systemen geplaatst (er moet wel sprake zijn van ervaring);
  • Bereid zijn de entree fee te betalen (kan ook per provincie waarin men werkzaam is);
  • Winst hebben gemaakt in het boekjaar voorafgaand aan toetreding;
  • Er mogen geen aanwijzingen zijn voor financiele problemen;
  • De gevraagde referenties moeten een positief oordeel geven over het potentiele lid.

Wanneer een leverancier geen deelnemer zegt te zijn kunt u hem/haar natuurlijk altijd vragen naar de redenen.

Overigens is het een feit dat de aangesloten deelnemers een behoorlijk deel van de markt voor geplaatste systemen voor hun rekening nemen.

Stand April 2023:  Al sinds 2014 beschermen wij de financiële investeringen van de eindklanten van onze deelnemers.
Sindsdien zijn er meer dan 137.096 systemen bij ons aangemeld en dit aantal groeit maandelijks met 3500 systemen.
Op deze manier bieden wij meer dan ruim 127.000 klanten zekerheid en hulp. Op dit moment zijn wij met bijna 50 professionele deelnemers het grootste garantiefonds in ons soort.

Uw leverancier is niet goed op de hoogte van de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds ZonneEnergie, als een leverancier is aangesloten bij de SGZE, dient deze uw systeem aan te melden.

In tegenstelling van wat vaak gedacht wordt is niet de aanbetaling het belangrijkste voor u als consument. Uw zonnepaneel systeem moet namelijk tientallen jaren probleemloos werken en het risico bestaat dat uw leverancier en dan onverhoopt niet meer kan zijn.

Om de kosten voor de toekomstige afhandeling te kunnen financieren dient iedere klant aangemeld te worden. Uw aanmelding kunt u controleren door uw centrificaat op te vragen. Dit certificaat is dan ook het enige bewijs dat u heeft dat u bent aangemeld. De financiele afdracht is namelijk gebaseerd op de waarden die op het certificaat zijn ingevuld.

Enkele installateurs stellen op hun site uitdrukkelijk dat er geen sprake van risico is bij ze en dat ze het te “duur” vinden. Op zich begrijpelijk maar voor u als consument wordt het pas echt “duur” als de partij toch ophoudt te bestaan.

U kunt zich afvragen (en ze die vraag wellicht ook stellen) of de kosten voor de SGZE (die niet zo hoog zijn als een enkele keer gesteld wordt) niet op te brengen zijn. Dat zou immers een signaal moeten zijn dat er met (te) dunne marges wordt gewerkt en dat is nou niet direct een indicator voor een lang bestaan.

Overigens zijn dit natuurlijk prima bedrijven met serieuze mensen die hun klanten goed helpen maar ook die kunnen failliet gaan. De keuze voor dit risico derhalve aan u en niet aan anderen. Wilt u overigens zekerheid dan kunt u ervoor kiezen om te vragen of de eigenaar persoonlijk garant wil staan voor uw installatie. Mochten ze voldoende vertrouwen hebben zullen ze dat probleemloos doen. Mocht dit niet het geval zijn.