Skip to main content Door naar footer

Faillissementen

In 2023 was een enorme toename van faillissementen. Dit had onder meer te maken met het stopzetten van de corona-steun, de steeds hogere kosten waar organisaties mee te maken hebben en de onzekerheid rondom de salderingsregeling, heeft de markt doen instorten.