Skip to main content Door naar footer

Geleidelijke afschaffing salderingsregeling zonnepanelen

01-02-2024

Nieuws

Belangenorganisaties dringen aan op herziening salderingsregeling

Belangenorganisaties dringen aan op een herziening van het voorgestelde wetsontwerp voor de geleidelijke afschaffing van de salderingsregeling, dat op 6 februari aanstaande in de Eerste Kamer wordt behandeld. Deze organisaties, waaronder Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, zijn niet per se tegen het beëindigen van de salderingsregeling, maar uiten hun bezorgdheid over de onzekerheden die het voorgestelde wetsontwerp met zich meebrengt.

Ontmoediging aanschaf zonnepanelen consumenten

Volgens het nieuwe wetsvoorstel zal de salderingsregeling in de periode van 2025 tot 2031 worden afgebouwd. De genoemde belangenorganisaties zijn van mening dat het wetsvoorstel herzien moet worden om meer zekerheid te bieden. Ze stellen dat de onzekerheden in het huidige voorstel consumenten ontmoedigen om zonnepanelen aan te schaffen. Met name vrezen ze dat huurders minder geneigd zullen zijn om zonnepanelen te installeren, omdat het financiële voordeel ervan zou verminderen.

Geen concrete garantie en verouderde data

Demissionair minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, heeft geen concrete garanties gegeven, maar beweert dat consumenten nog steeds in staat zullen zijn om de investering in zonnepanelen binnen zeven jaar terug te verdienen. De belangenorganisaties uiten echter hun zorgen, waarbij ze stellen dat Jetten zich baseert op verouderde gegevens en onzekere aannames. Ze twijfelen ook aan de optimistische inschatting van de minister met betrekking tot het vermogen van consumenten om opgewekte energie effectief te gebruiken op momenten van maximale opwekking.

Stabielere basis voor duurzame energie

Een ander punt van zorg voor de belangenorganisaties betreft de onzekerheid rondom de terugleververgoeding. Na 2026 wordt deze niet langer wettelijk bepaald, maar overgelaten aan de markt. Om deze onzekerheid te adresseren, pleiten de organisaties voor het vastleggen van een gegarandeerde langetermijnminimumvergoeding in de wet. Hiermee hopen ze een stabielere basis te creëren voor consumenten die investeren in duurzame energieopwekking.

Bron: Solar365 - Evelien Schreurs - Dinsdag 30 januari 2024

https://www.solar365.nl/nieuws/belangenorganisaties-willen-alternatief-voor-salderingsregeling-die-meer-zekerheid-biedt

 

Terug naar overzicht