Skip to main content Door naar footer

Recente ontwikkelingen: Hoe zit het nu met terugleverkosten zonnepanelen en welke rol hebben modelcontracten

26-04-2024

Nieuws

De opmars van zonne-energie in Nederland zet onverminderd door. Steeds meer huishoudens ontdekken de voordelen deze duurzame energie. Maar met de recente veranderingen in de regelgeving, zoals de geplande afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025, ontstaan er veel nieuwe vragen.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de terugleverkosten en hoe kunnen modelcontracten helpen om op deze veranderingen voorbereid te zijn? In dit artikel duiken we hier dieper in, geven we heldere antwoorden en praktische tips.

Wat zijn terugleverkosten?

Terugleverkosten, ook bekend als terugleveringskosten, zijn de kosten die in rekening worden gebracht wanneer huishoudens meer elektriciteit terugleveren aan het net dan ze verbruiken. Deze kosten worden meestal berekend op basis van het aantal kilowattuur (kWh) dat wordt teruggeleverd. Deze kosten variëren afhankelijk van het energiebedrijf en het type contract.

Actuele ontwikkelingen rondom terugleverkosten

Recente wijzigingen in het beleid hebben grote invloed op de terugleverkosten voor huishoudens met zonnepanelen. De Nederlandse regering kondigde aan dat vanaf 2025 de salderingregeling geleidelijk afbouwen, met een volledige afbouw tegen 2031.

Wijzigingen salderingsregeling

De salderingsregeling is een systeem waarbij de energie die u met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt verrekend met de energie die u verbruikt. Tot 2025 blijft deze regeling volledig intact, wat betekent dat elke kWh die teruggeleverd wordt aan het net, kan worden afgetrokken van de verbruikte kWh tegen het volle tarief.

Vanaf 2025 wordt deze geleidelijk afgebouwd. Dit betekent dat het percentage van de teruggeleverde energie, dat u mag aftrekken van het verbruikte energie, elk jaar zal afnemen tot 2031. Bijvoorbeeld, in 2025 mag u 64% van de teruggeleverde kWh aftrekken van uw verbruikte kWh. In 2027 wordt dit afgebouwd naar 55%, dan naar 46% in 2028, 37% in 2029, 28% in 2030 en 0% in 2031.

Deze veranderingen zijn bedoeld om de overstap naar duurzame energie te stimuleren en de markt eerlijker te maken voor consumenten​. Maar, dit heeft impact op uw terugleverkosten: Het verhoogt deze doordat de vergoeding voor de stroom die u aan het net terug levert afneemt.

Impact op gebruikers van zonnepanelen

Voor huishoudens met zonnepanelen kunnen de komende veranderingen in de salderingsregeling de terugleverkosten beïnvloeden en grote financiële gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe deze aanpassingen uw energierekening beïnvloeden. Dit kan betekenen dat:

  • Bij een kleiner energieverbruik: de voordelen van terugleveren afnemen, omdat de compensatie voor teruggeleverde energie vermindert;
  • Bij een groot energieverbruik: de kosten kunnen stijgen, omdat de financiële voordelen van het terugleveren verminderen;
  • Seizoensgebonden veranderingen: de impact van verlaagde teruglever-vergoedingen in de zomer, meer gevoeld wordt, wanneer de zonne-energieproductie hoger is en de vraag naar energie lager. De reden hiervoor is dat er dan meer energie wordt teruggeleverd aan het net tegen een lager tarief.

De rol van modelcontracten

Modelcontracten zorgen voor heldere verwachtingen en kosten rondom teruglevering van energie. Door te kiezen voor een modelcontract zorgt u voor duidelijke voorwaarden en transparante tarieven, waardoor de financiële impact van zonne-energie duidelijker worden.

Overstappen op een modelcontract

Het overstappen naar een modelcontract biedt, gezien de recente veranderingen, veel voordelen. Met een modelcontract kunt u betere voorwaarden bedingen en meer controle over uw energiekosten krijgen. Dit voorkomt onverwachte kosten en helpt om uw energiebudget beter te beheren.

Daarnaast bieden modelcontracten vaak gunstigere voorwaarden, zoals flexibele tariefstructuren en specifieke regelingen voor teruglevering. Overstappen naar een modelcontract is daarom een goede keuze wanneer u op zoek bent naar meer controle over uw hun energiekosten.

Aandachtpunten voor het kiezen van een modelcontract

U kiest een energie modelcontract om toekomstige financiële verrassingen te voorkomen en de opbrengsten van uw zonnepanelen-investering te optimaliseren, daarom raden wij aan om in uw keuze, aandacht te hebben voor de volgende punten:

  • Vergelijking van aanbiedingen: Onderzoek de voorwaarden van verschillende energieleveranciers zoals Eneco, Vattenfall, en Engie. Kijk of ze specifieke modelcontracten bieden zoals het Eneco modelcontract of het Vattenfall modelcontract, die gunstig zijn voor zonnepanelenbezitters.
  • Vaste terugleveringskosten: Probeer een contract te vinden waarbij de terugleverkosten vast zijn. Dit voorkomt verrassingen bij wijzigingen in het overheidsbeleid of energieprijzen.
  • Energieleverancier zonder terugleverkosten: Sommige leveranciers bieden een energiecontract aan waarbij geen terugleverkosten worden gerekend. Dit kan veel voordeliger zijn, afhankelijk van uw energieproductie en verbruik.
  • Flexibiliteit en voorwaarden: Ga na of het contract flexibiliteit biedt om deze aan te passen wanneer de marktomstandigheden wijzigen. Dit is vooral belangrijk als de energiemarkt blijft veranderen.

Het is raadzaam om een energieadviseur te raadplegen of gebruik te maken van vergelijkingstools om het meest geschikte modelcontract te vinden dat past bij uw situatie. Dit helpt u niet alleen om de kosten te beheren, maar ook om maximaal te profiteren van uw investering in zonne-energie.

Terug naar overzicht