Skip to main content Door naar footer

Nederland koploper in energietransitie: hoge participatiegraad en kritisch bewustzijn

14-05-2024

Nieuws

Nederlanders nemen voortvarend actie in de energietransitie

Een nieuw onderzoek van Engie, uitgevoerd in samenwerking met CSA Institute en Fondation Jean-Jaurès, toont aan dat 59% van de Nederlanders al concrete stappen heeft gezet om de overgang naar duurzame energie te bevorderen. Dit is beduidend hoger dan het Europese gemiddelde van 34%, wat Nederland tot koploper in Europa maakt.

Uitgebreid onderzoek in tien Europese landen

De enquête ondervroeg 10.000 inwoners in tien Europese landen, met 1.000 respondenten per land. Hiermee is een representatief beeld verkregen van kennis, ervaringen en meningen over de energietransitie in Europa.

Hoge mate van bekendheid, maar onduidelijkheden

De studie wijst uit dat Nederlanders bovengemiddeld goed op de hoogte zijn van de energietransitie (90%). Echter, 48% geeft aan niet precies te weten wat de energietransitie precies inhoudt. Dit benadrukt de noodzaak aan heldere en toegankelijke voorlichting om de transitie voor iedereen begrijpelijk te maken.

Kritisch bewustzijn van kwetsbaarheid: Naast enthousiasme, tonen Nederlanders ook een realistisch beeld van de uitdagingen. 55% van de ondervraagden vreest dat de energietransitie stil kan vallen. Dit percentage ligt hoger dan in de rest van Europa (42%), wat duidt op een kritisch bewustzijn van de complexiteit van de transitie.

Vertrouwen in sleutelspelers

Ondanks de uitdagingen, hebben Nederlanders vertrouwen in de sleutelspelers om de energietransitie voort te zetten. Zowel de overheid (62%) als energieleveranciers (58%) worden gezien als de meest betrouwbare partners om de transitie te realiseren.

Conclusie

De energietransitie bevindt zich in Nederland in een stroomversnelling. De hoge participatiegraad en het kritische bewustzijn tonen aan dat Nederlanders klaar zijn voor de verandering. De uitdaging ligt nu bij het wegnemen van onduidelijkheden en het bieden van concrete handvatten om de transitie voor iedereen succesvol te maken.

Extra aandachtspunten:

  • Het onderzoek geeft geen gedetailleerd beeld van de ondernomen acties. Welke stappen zetten Nederlanders concreet?
  • Er zijn mogelijk regionale verschillen in participatiegraad en mening.
  • De rol van andere stakeholders, zoals burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, komt in het onderzoek niet expliciet aan bod.

Deze aanvullende inzichten kunnen waardevol zijn om de energietransitie in Nederland nog gerichter vorm te geven.

Bron: Engie - Maandag 13 mei 2024

https://www.engie.nl/over-ons/kennisbank/nieuws/130524-onderzoek-nederlanders-positief-over-energietransitie

Terug naar overzicht