Skip to main content Door naar footer

Hoe duurzaam is zonne-energie?

19-06-2023

Nieuws

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2050 een duurzaam energiesysteem te hebben. In 2030 moet er in Nederland minstens 35 Terawattuur (TWh) duurzame energie opgewekt worden. Dit moet 11,5 miljoen huishoudens voorzien van elektriciteit. Om dit te realiseren wordt er onder andere zonne-energie opgewekt. Samen met windenergie is zonne-energie de meest duurzame energievorm. Zonlicht wordt hierbij omgezet tot elektriciteit, zonder dat er CO2-uitstoot bij vrij komt. 

Door de toenemende vraag naar duurzame energieoplossingen is er veel aandacht voor zonne-energie. De verkoop van zonnepanelen dan ook enorm gestegen. Consumenten verkoop van zonnepanelen steeg in 2022 met 30%. Zonne-energie biedt aantrekkelijke economische voordelen! Door zonnepanelen te plaatsen bespaart u energiekosten. Met de huidige salderingsregeling verdient u zelfs geld met het terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet.

Het is een duurzame investering. Maar wat maakt zonne-energie precies duurzaam? Is het wel zo duurzaam? In dit artikel gaan nemen we de duurzaamheid van zonne-energie onder de loep.

Zonne-energie duurzaam SGZE

Bron afbeelding: Ecolife

Duurzame energie: CO2-reductie en Klimaatbescherming

Een belangrijk voordeel in vergelijking tot het gebruik van fossiele brandstoffen is de enorme vermindering van CO2-uitstoot. Door te kiezen voor zonne-energie vermindert u afhankelijkheid van vervuilende energiebronnen en gaat u klimaatverandering tegen.

Zonne-energie is hernieuwbaar en vanuit een onuitputtelijke bron

Een van de belangrijkste redenen dat zonne-energie duurzaam is, is opwekking vanuit een hernieuwbare energiebron. De zon is een onuitputtelijke bron van energie die elke dag opnieuw beschikbaar is. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die eindig zijn, biedt zonne-energie een duurzame en continue energievoorziening.

Toepassingen van zonne-energie: van zonnepanelen tot zonneboilers

Zonne-energie heeft een breed aantal toepassingen om het energieverbruik van verschillende sectoren te verduurzamen. Het meest bekend is het gebruik van zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen om elektriciteit op te wekken. De panelen bestaan uit fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Naast het opwekken van elektriciteit worden zonnepanelen ook gebruikt om water te verwarmen met zonneboilers.

Zonnecellen worden ook gebruikt om de transportsector te verduurzamen. Ze worden geïntegreerd in voertuigen, zoals auto's, bussen, en zelfs boten. Met de zonnecellen wekken de voertuigen elektriciteit op om en laden zij hun batterijen op. Zo vermindert deze toepassing de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en beperkt de CO2-uitstoot.

In de landbouwsector wordt zonne-energie gebruikt voor Zonne-irrigatie en Agrivoltaïsme. Zonne-irrigatiesystemen gebruiken zonne-energie om water te pompen en gewassen te irrigeren. Agrivoltaïsme is nog erg in ontwikkeling. Hierbij worden zonnepanelen op landbouwgrond geïnstalleerd. Zo bieden deze schaduw voor gewassen en tegelijkertijd de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken. Landbouwgrond wordt op die manier beter benut!

In stedelijke omgeving helpt zonne-energie gebouwen en stadsinfrastructuur te verduurzamen. Naast zonnepanelen op de daken van gebouwen, wordt het gebruik van panelen ook op andere manieren geïntegreerd. Denk hierbij aan straatverlichting, bushokjes en andere stadsinfrastructuur. Hiermee wordt het elektriciteitsnet ontlast en de CO2-uitstoot wordt verminderd.

De duurzaamheid van Zonne-energie: Voordelen en Milieueffecten

Zonne-energie heeft veel voordelen op het gebied van duurzaamheid en milieuprestaties. Ten eerste is het een hernieuwbare energiebron. Dit betekent dat het onuitputtelijk is en geen schadelijke emissies produceert tijdens de energieopwekking. Op die manier draagt het bij aan de vermindering van broeikasgassen en helpt klimaatverandering te bestrijden.

Daarnaast zijn zonnepanelen relatief onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur. Dit resulteert in minder afval en lagere onderhoudskosten op de lange termijn. Daarnaast is het installeren van zonnepanelen flexibel en goed schaalbaar.

Ook gaat zonne-energie gepaard met waterbesparing! Voor andere vormen van energieopwekking, zoals vanuit fossiele brandstof of kernenergie is veel water nodig. Voor elektriciteitsproductie vanuit zonne-energie is helemaal geen water nodig.

Vergelijking CO2 uitstoot bij energieopwekking uit duurzame en fossiele energiebronnen

Bij het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen komt tijdens de productie een beperkte hoeveelheid CO2 vrij. Dit wordt veroorzaakt door het energieverbruik en de emissies bij de productie en het transport. De CO2-uitstoot tijdens de productiefase varieert tussen 20 en 50 gram CO2-equivalent per opgewekte kilowattuur (gCO2eq/kWh). Vervolgens zetten de zonnepanelen het zonlicht om in energie zonder enige uitstoot van CO2- equivalenten.

Energiebronnen zoals steenkool, aardgas en olie zijn CO2-intensief. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt een grote hoeveelheid CO2 vrij. De gemiddelde CO2-uitstoot van steenkool is rond 820-1050 gCO2eq/kWh. Aardgas heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van 450-550 gCO2eq/kWh. Voor olie ligt dit rond 650-900 gCO2eq/kWh. Het gebruik van zonnepanelen is dus duidelijk veel duurzamer.

De CO2-uitstoot van zonne-energie hangt af van verschillende factoren. Zoals de locatie en de energiemix die gebruikt wordt voor de productie van de zonnepanelen. Uiteindelijk, blijft Zonne-energie altijd een schoner en duurzamer alternatief voor traditionele fossiele energiebronnen.

Kortom, zonne-energie is een duurzame en milieuvriendelijke bron van energie. Het biedt veel voordelen:

  • Het is hernieuwbaar
  • stoot geen schadelijke emissies uit tijdens energieopwekking
  • draagt bij aan reductie van broeikasgassen
  • draagt bij aan waterbesparing
  • zorgt voor energie-onafhankelijkheid

En daarbij zorgt het gebruik van zonne-energie ook voor kostenbesparing op de lange termijn.

Wilt u ook zonnepanelen laten plaatsen? Vraag hier offertes aan bij professionele installateurs in uw regio (wel zo duurzaam).

Terug naar overzicht