Skip to main content Door naar footer

Consumentenprijzen gaan stijgen, sommige installateurs gaan crashen

19-12-2022

Nieuws

De Eerste Kamer keurt morgen waarschijnlijk 0 procent omzetbelasting op zonnepanelen vanaf 2023 goed. Romano Hagen is teleurgesteld. "Het kost de schatkist miljarden, en de liquiditeitssituatie van de installateurs verslechtert."

In het financieel plan 2023 van de Schatkist is een btw-nultarief voor zonnepanelen opgenomen. De Eerste Kamer stemt naar verwachting deze week over de invoering van deze maatregel.Dit is in tegenspraak met de wensen van de zonne-industrie. Volgens Hagen, eigenaar van De Centrale, zorgt de onnodig overhaaste introductie bij veel installateurs voor liquiditeitsproblemen (red. zie kader). "Onze branche krijgt een klap, maar we moeten er samen uitkomen."

Verkeerde motieven

“Het btw-nultarief voor zonnepanelen heeft forse maatschappelijke kosten”, vervolgt Hagen.“Uiteindelijk gaat het ook gelden voor zonnepanelen op huurwoningen, waar vrijwel nooit btw wordt afgedragen. Daarvan zijn er ruim 3 miljoen in Nederland, waarvan de meeste nog geen zonnecellen hebben. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking spreekt van een kostenplafond van 20 tot 30 miljoen euro per jaar. Maar het totale belastingverlies zal dichter bij de 4 miljard euro liggen, wat niet nodig is. De handicap is niet berekend door het Centraal Planbureau (CPB), dus het is mogelijk dat politici in een verkeerd beeld van de feiten kregen en op verkeerde gronden een belangrijke beslissing namen.Maar anders; Onze branche heeft zich niet laten weerhouden zich voor te bereiden op het nieuwe belastingregime, ondanks de roep om dit, zo blijkt uit een onderzoek van Solar Magazine en een oproep van Holland Solar. Juist hierdoor komen veel bedrijven zwaar in de problemen terwijl ze Nederland moeten verduurzamen.”

Negatieve cashflow

Verreweg het grootste gevolg van het nultarief is de impact op de liquiditeit van installateurs. Installateurs moeten de btw volledig voorfinancieren. Dat betekent minder geld op de bank om rekeningen te betalen en te investeren in groei.Hagen onderzocht samen met enkele installateurs de gevolgen. De btw op de aankoop wordt pas 6 tot 8 weken na indiening van de btw-aangifte door de Belastingdienst terugbetaald. Volgens Hagen kan het de eerste keer twee keer zo lang duren omdat de Belastingdienst de bliksemaftrek wil controleren. “Stel dat je dit elke drie maanden doet en 2 installaties per dag installeert. Dan heb je rond week 16 van 2023 al bijna een ton negatieve cashflow, waar je in de vorige situatie bijna een ton meer was.

Voorbij de werkelijkheid

Hagen vervolgt: “Het ministerie van Financiën wijst erop dat een belangrijk deel van de oplossing ligt in de maandelijkse aangiften omzetbelasting. Maar ook hier ziet men serieuze effecten op de liquiditeitssituatie. Al na 11 weken is er een negatieve cashflow van ongeveer 60.000 euro. Zelfs een aanbetaling van 35 procent van de koper van het zonnestroomsysteem geeft een gunstiger beeld; dan verdwijnt het negatieve effect praktisch.Maar dat mist de realiteit. De meeste installateurs zullen tot ver in de eerste helft van 2023 klaar zijn. Daarna kunt u klanten niet meer om voorschotten vragen. Precies daarom was het door de industrie geëiste uitstel van zes maanden zo belangrijk. Maar dat mogen we niet doen, met alle gevolgen van dien.Dit is een van de redenen waarom de prijzen voor particuliere PV-systemen sterk zijn gestegen, waarvan sommige al geprekwalificeerd zijn. Veel bedrijven zullen problemen hebben, andere niet."

Bron: Solar Magazine - Marco de Jonge Baas, maandag 19 december 2022

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i28639/romano-hagen-over-btw-nultarief-voor-zonnepanelen-prijzen-consumenten-stijgen-sommige-installateurs-gaan-omvallen

Terug naar overzicht