Skip to main content Door naar footer

Waar kan de SGZE u bij bijstaan bij het faillissement van BonGo Solar B.V.

Het bedrijf BonGo Solar B.V. is per 22 mei 2024 in staat van faillissement gesteld. Vervelend voor de eigenaar, het personeel en natuurlijk ook voor u als klant.

BonGo Solar B.V. is aangesloten bij de SGZE en heeft u, conform het regelement van de stichting, als klant aangemeld hiermee is uw registratie bij de SGZE bekend. Als het goed is heeft u een certificaat gedownload voordat u een betaling heeft gedaan en heeft u dat certificaat in uw bezit. Mocht het niet zo zijn dan kunt u het certificaat alsnog online opvragen middels deze link: Certificaat aanvragen Let op dat u het email adres gebruikt dat bekend was ten tijde van het afsluiten van de aankoop. Belangrijk: Als u niet in staat bent een certificaat te overleggen dan kunnen we u niet helpen.

Waar kan de SGZE u bij bijstaan en wellicht ook belangrijk, waarbij niet:

De SGZE kan u helpen bij:

 • U heeft een aanbetaling gedaan maar u heeft de panelen nog niet geïnstalleerd gekregen.
  1. U vult het contactverzoek (met certificaat) aan op de website van SGZE Contact waarbij u het certificaatnummer invult. Deze contact verzoeken behandelen wij met voorrang.
  2. SGZE neemt contact met u op en zal stukken opvragen zoals:
   1. Kopie van de (aanbetalings-)factuur
   2. Kopie van de getekende offerte
 • Kopie van het afschrift van betaling
 1. Eventuele stukken omtrent installatie (werkbrieven, mail overleg etc.)
 1. De garantie op de aanbetaling kent een maximum van 30% van het orderbedrag en bedraagt maximaal 3.000,- Euro.
 2. SGZE stuurt (met uw toestemming) de getekende offerte naar haar deelnemers en vraagt hen om de installatie over te nemen.
 3. SGZE communiceert met u welke deelnemer is aangewezen en laat hen (na uw toestemming) contact opnemen met u om de installatiedatum af te spreken.
 4. We doen te allen tijde ons best om dezelfde materialen te gebruiken maar dit is helaas niet altijd mogelijk (in overleg zullen we vervangende of andere materialen met u afspreken).
 5. Na oplevering door de nieuwe installateur betaalt u het door u nog verschuldigde bedrag aan de SGZE. Wij op onze beurt vergoeden de installateur voor de gehele installatie.
 6. Na afhandeling van de garantie meldt u de installatie als gereed en de SGZE zal (i.v.m. privacy) de door u toegezonden documenten vernietigen.
 • U heeft een getekende offerte maar nog geen aanbetaling gedaan en u wilt wel het zonnestroom systeem geïnstalleerd hebben.
  1. U maakt zich kenbaar bij de SGZE en wij zullen voor u een aangesloten solarteur voorstellen door wie u de installatie kunt laten uitvoeren.
  2. Wij zullen u verzoeken een kopie van de getekende offerte en eventuele werkafspraken toe te zenden op basis waarvan SGZE een goede installateur kan selecteren.
  3. Deze nieuwe installateur zal uw systeem registreren bij de SGZE zodat u wederom garantie heeft.
 • U heeft te maken met een kapotte omvormer of kapotte zonnepanelen.
  1. U vult het contactverzoek (met certificaat) aan op de website van SGZE Contact waarbij u het certificaatnummer invult. Deze contact verzoeken behandelen wij met voorrang.
  2. U vermeld het probleem en wij zullen contact met u opnemen om de garantie aanspraak te valideren. Hiervoor hebben wij nodig:
   1. Kopie getekende offerte met daarin de genoemde garantietermijnen
   2. Specificatie van de apparatuur onder garantie (veelal meegeleverde datasheets of garantiecertificaat). Let op de SGZE neemt alleen door de fabrikant aantoonbaar afgegeven garanties over.
  3. Na goedkeuring van uw garantieaanspraak wijst de SGZE een deelnemer aan die aan huis uw systeem komt nakijken. Voorrijkosten dienen door u zelf voldaan te worden.
  4. SGZE dient namens u een claim in bij de fabrikant en zal, samen met de aangewezen installateur de apparatuur vervangen. De fabrikant verzorgt de vervanging van de apparatuur, arbeid dient door u voldaan te worden (voor zover deze niet door de fabrikant wordt vergoed).

Wanneer kan de SGZE u niet helpen:

 • Installatie gerelateerde zaken zoals (maar niet beperkt tot):
  1. Lekkages;
  2. Loszittende panelen;
  3. Stroom storingen door installatie;
  4. Opbrengstgaranties of voorspellingen gedaan door installateur;
  5. Uitlees problemen omvormers;

Vanzelfsprekend willen we u graag bijstaan bij uw zoektocht naar een andere installateur die deze problemen voor u kan verhelpen. De kosten echter zijn voor uzelf.